หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

SSL

หากหน่วยงานของท่านมี website ที่ไม่ได้ใช้บริการ BMA WEBPORTAL และมี domain *.bangkok.go.th
โปรดส่งสำเนาบัตรข้าราชการ มาที่ Email : premchai@bangkok.go.th
เพื่อรับไฟล์ SSL certificate นำไปติดตั้งบน Webserver ของท่าน
กรณีเร่งด่วน โทร. 0860593949
      Execution time 1701292023.57 seconds.